[25.01.13] Xplosive Sound Birthday Bash @ RotKompot